Проектиране

Изготвянето на инвестиционен проект за бъдеща сграда или съоръжение е първата стъпка към нейното строителство. Основната дейност на екипа на „ХРИСТ” ООД е изготвяне на конструктивни проекти за различни видове сгради и съоръжения. Качественият конструктивен проект е в състояние да минимизира разходите за изпълнението на сградата, да реши сериозни проблеми, свързани със строителството още на етап проектиране, и да гарантира надеждността и дълготрайната експлоатационна годност на конструкцията.

Инженерът проектант-конструктор е лицето което изготвя проекта по част „Строителни конструкции” и носи отговорност за правилното моделиране, изчисляване и конструиране на всеки един носещ елемент в конструкцията на сградата. Нашия екип е изготвил конструктивните проекти за десетки сгради и е упражнявал надзор над строителството им. 

Scroll to Top