Енергийна ефективност

Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни и обществени сгради с изготвени проекти по част „Строителни конструкции” от „ХРИСТ” ООД

с проектант-конструктор инж. Христо Христодулов:

Проектите за енергийно обновяване  и прилагането на комплекс от енергоспестяващи мерки при съществуващи сгради, включват освен работни детайли и предписанието на строително-монтажни работи свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата, но включват също и конструктивно обследване на сградата, конструктивна експертиза на носещата конструкция,  оценка на сеизмичната осигуреност на сградата и при необходимост даване на задължителни предписания свързани с укрепване и/или възстановяване на проектната носещата способност на сградата. Екипът ни има много богат опит в този тип проекти, като е изготвял проектите по част „Строителни конструкции” при повишаването на енергийната ефективност на над 100 многофамилни и обществени сгради:

- Професионална гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров”, гр. Пловдив
- Професионална гимназия по арх., строител. и геод. „Арх. Камен Петков”, гр. Пловдив
- Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев”, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Димитър Благоев” 9, гр. Смолян
- Многофамилна жилищна сграда бул. ”България” 4-10, гр. Пазарджик
- Основно училище „Стоян Михайловски” гр. Пловдив
- Многофамлина жилищна сграда ул. ”Стоян Захариев” 22-24, гр. Пазарджик
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Ахрида” бл.201, гр. Златоград
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Христо Ботев” 27. гр. Сливен
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Владо Черноземски 1-3, гр. Велинград
- Професионална гимназия по хран.-вкусови техн. „Атанас Ченгелев” – гр. Пещера
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Къпина” 11-15, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Константин Геров” 13-15. гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Освобождение” 36, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Сторгозия” бл. 9, гр. Плевен
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Дружба” бл.313, гр. Плевен
- Професионална гимназия по иконом. и туризъм „Ал. Константинов” – гр. Велинград”
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Босилек” 10-20, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Кирил и Методий” 48, гр. Карнобат
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Княгина Клементина” бл.185-186, гр. София
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Петър Васков” 55, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Стефан Стамболов” бл.174-177, гр. Златоград
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Авлига” 1-9, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Стара планина” 59-63. гр. Хасково
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Ружа” бл.9, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Хилендар” 1, гр. Благоевград
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Тодор Александров” 49, гр. Благоевград
- Общежитие към ГПЧЕ „Алеко Константинов” в гр. Правец
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Кръстьо Раковски” 19-21, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Панагюрище” 19-29, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда жк.”Тракия” бл.28, гр. Пловдив
- Районно управление на МВР – гр. Крумовград
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Елба” 2-6, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. „Победа” 62-72, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Възраждане” бл.5 – гр. Карнобат
- Многофункционален социален център към БЧК” гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Броди” бл.14, гр. Благоевград
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Изток” бл.6, гр. Асеновград
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Незабравка” бл.2, гр. Панагюрище
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Оптико електрон” бл.6, гр. Панагюрище
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Стоян Джансъзов” 4, гр. Асеновград
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Дружба” бл.36, гр. Добрич
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Тракия” бр.48, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. „Юндола” 2-6, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Дъбрава” 2-6, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Ружа” бл.10, гр. Пловдив
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Вечерница” 2-6, гр. Пловдив
- Спортна зала в гр. Трън, общ. Трън
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Възрожденци” бл.96, гр. Кърджали
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Освобождение” 22, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Хан Крум” 8, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”6-ти януари” 11, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Стефан Караджа” 15, гр. Пазарджик
- Многофамилна жилищна сграда ул. „Панайот Волов” 26-30, гр. Пазарджик
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Граф Игнатиев” бл.82, гр. Ямбол
- Многофамилна жилищна сграда ул. „Орфей” 1, гр. Смолян
- Многофамилна жилищна сграда жк. „Граф Игнатиев” бл.78, гр. Ямбол
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Константин Величков” 3-5, гр. Пазарджик
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Ген. Карцов” 68, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Освобождение” 24, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Цар Иван Асен” 78-82, гр. Асеновград
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Ген. Карцов” 84, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. „Димчо Дебелянов” 8-14, гр. Пазарджик
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Парчевич” 58, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Гарова” 5, гр. Айтос
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Крайречна” 1, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Средна гора” 19-23, гр. Баня
- Многофамилна жилищна сграда жк.”Съединение” бл.21, гр. Гълъбово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Дъбенско шосе” 41, гр. Карлово
- Многофамилна жилищна сграда ул. ”Освобождение” 63, гр. Карлово

Scroll to Top