Производство

Строителна компания “ХРИСТ” има над двадесет годишен богат опит в производството на строителни елементи. В производствено-складовата ни база в с.Труд се произвеждат богата гама от бетонни и стоманобетонни продукти – бордюри, тротоарни плочки, бетонови павета, стоманобетонни шахти, стоманобетонни капаци, сглобяеми фундаменти, бетонни затежнители и други.
Нашата дъщерна компания “ТЕТРАБЕТОН” ООД е специализирана в производството на висококачествени вибропресовани тортоарни изделия и е един от водещите производители на вибропресовани тротоарни изделия в България. Подробна номенклатура и актуална ценова листа на предлаганите бордюри и тротоарни настилки може да разгледате в сайта на “ТЕТРАБЕТОН” ООД – www.tetrabeton.com. Всички изделия отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бетонните павета, БДС EN 1339:2005 за бетонни плочи и БДС EN 1340:2005 – за бетоните бордюри. Съвместно с „ТЕТРАБЕТОН” ООД произвеждаме по поръчка и всякакви бетонни и стоманобетонни елементи, части от конструкции или сглобяеми елементи.

Производство:

Строителна компания “ХРИСТ” е построила повече от петнадесет жилищни кооперации и къщи по фирмена строителна система за междуетажни подови конструкции от предгреди и оставащ кофраж от бетонови кухотели (хурди). Този тип строителна технология е масово прилагана в Западна Европа и води до ускоряване на строителния процес и значително минимизиране на разходите за кофраж и труд при строителството на една сграда. Нашия екип може да разработи конструктивен проект по подобен тип строителна система, както и да произведе предгредите и хурдите необходими на строителя за изпълнението на възложена сграда.

Scroll to Top