ХРИСТ

Строителна компания

  • Slide 1
    Проектиране
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Строителна компания "ХРИСТ" е командитно дружество със 100% частен капитал. Регистрирана е през 1992 година в Пловдив окръжен съд, том 4, стр.180, партиден номер 90, регистър 1, фирмено дело номер 6858/1992. Пълното й наименование съгласно изискванията на Търговският закон е "ХРИСТ"-Христодулов и Цоневски" КД. Неограничено отговорни съдружници и управители на компанията са Васил Христов Христодулов - строителен инженер конструктор и Никифор Цочев Цоневски - строителен инженер технолог. За десетгодишната си история до сега строителна компания "ХРИСТ" има реализирани над 150 обекта. Специлиазирана е в монолитно строителство на малки нискоетажни сгради до (3-4 етажа), фаза "Груб строеж", както и някои довършителни работи-вътрешни и външни мазилки, облицовки, инсталационни и ремонтни работи. Оборудвани сме с необходимите количества кофражен инвентар-метални платна, кофраж тип "Универсал", телескопични подпори.

СК "ХРИСТ" изпълнява като строителен предприемач големи сгради и продава завършени жилища , офиси и магазини. До сега имаме построени и предадени на държавна приемателна комисия с протокол образец 16 десет такива сгради в гр. Пловдив.

Неколкократно СК "ХРИСТ" е номинирана за престижната награда "Златната мистрия" присъждана от вестник "Строителство и имоти", Строителна камера - Пловдив и Гилдията на строителни предприемачи, за най-качествено строителство. През 2001г. "ХРИСТ" я печели за жилищтна сграда с магазини и офиси, ул."Гео Милев" 20.

В компанията е затворен цикъла - изготвяне на конструктивно-технологични проекти, производство на градива и полуфабрикати, тухли, хурди, железарски изделия, армировачни заготовки и изпълнение на строителството.

Компанията разполага със собствена производствено-складова база в с.Труд, оборудвана с необходимите машини и съоръжения - вибропресоващи машини, машини за приготвяне на бетоннни смеси, железарски и дърводелски машини, машини за заготовка на армировка, заваръчни апарати, мостови кран и други, където се извършва строителното ни производство. Има и собствен транспорт - леки и тежкотоварни автомобили, мотокар.

В компанията работят по трудови договори средно 45 човека. През лятото се наемат допълнително строителни бригади с временни договори. Управленският и техническият състав на компанията е от четири строителни инженера, един икономист и двама строителни техници.

СК "ХРИСТ" финансира дейността си предимно със собствени средства. До момента сме ползвали два кредита - един кредит от "Евробанк" АД - клон Пловдив и един от Първа инвестиционна банка - клон Пловдив, които са обслужили редовно и погасили в срок.