Конструктивни становища

Становище от проектант-конструктор, доклад от конструктивно обследване, конструктивни предписания при стари сграда и т.н. Това са само част от експертизите които се изискват от общинските или държавните институции при различните законови процедури. Екипът на „ХРИСТ” ООД има богат опит с всякакъв тип становища, които се изискват от проектант-конструктор с пълна проектантска правоспособност:

- конструктивни становища за огради, преместваеми обекти и др.;
- конструктивно обследване на съществуващи сгради;
- обследване и изготвяне на доклад за установяване на техническите характеристики на сгради, свързани с изискванията по чл. 169 ал.1 на ЗУТ при изготвяне на технически паспорти на сгради;
- техническа експертиза и оценка на сеизмичната осигуреност на сгради;
- изготвяне на проекти за рехабилитиране и усилване на съществуващи носещи конструкции на сгради и съоръжения
- изготвяне на конструктивни проекти с прилагане на монолитно-сглобяеми строителни системи с подово конструкции от предгреди и оставащ кофраж от хурди;
- изготвяне на проекти по част „План за безопасност и здраве”;
- изготвяне на проекти по част „План за управление на строителните отпадъци”.

Scroll to Top