ХРИСТ

Строителна компания

Строителна компания „ХРИСТ” изпълнява обекти чрез възлагане - еднофамилни къщи, вили, малки цехове, магазини, огради и други. Възложителите предпочитат на нас да възлагат фаза "Груб строеж", изпълнението на която е свързано с наличието на кофражен инвентар, транспорт и механизация.  Довършителните работи обикновенно се изпълняват по стопански начин от инвеститора, но за производствени обекти, за които са важни сроковете на изпълнение, предлагаме и комплексно възлагане.

Строителна компания „ХРИСТ” има възможност да изпълнява междуетажните подови конструкции, на сградите които строи, по фирмена строителна технология за монолитно строителство от предгреди с оставащ кофраж от вибропресовани бетонови градива (хурди). Фирмената документация „Конструкции на сгради от вибропресовани бетонови блокове и хурдисни подове” е приета от Върховния съвет за ТСУСА на Министерството на териториалното развитие и строителството, протокол ВС-01-06/18.02.1997год, въз основа Заповед N РД-02-14-99/03.02.1997год на министъра. Този тип строителна технология е масово прилагана в Западна Европа и води до ускоряване на строителния процес и значително минимизиране на разходите за кофраж и труд при строителството на една сграда.