ХРИСТ

Строителна компания

Строителна компания „ХРИСТ” изпълнява обекти чрез възлагане - еднофамилни къщи, вили, малки цехове, магазини, огради и други. Възложителите предпочитат на нас да възлагат фаза "Груб строеж", изпълнението на която е свързано с наличието на кофражен инвентар, транспорт и механизация.  Довършителните работи обикновенно се изпълняват по стопански начин от инвеститора, но за производствени обекти, за които са важни сроковете на изпълнение, предлагаме и комплексно възлагане.

Строителна компания „ХРИСТ” има възможност да изпълнява междуетажните подови конструкции, на сградите които строи, по фирмена строителна технология за монолитно строителство от предгреди с оставащ кофраж от вибропресовани бетонови градива (хурди). Фирмената документация „Конструкции на сгради от вибропресовани бетонови блокове и хурдисни подове” е приета от Върховния съвет за ТСУСА на Министерството на териториалното развитие и строителството, протокол ВС-01-06/18.02.1997год, въз основа Заповед N РД-02-14-99/03.02.1997год на министъра. Този тип строителна технология е масово прилагана в Западна Европа и води до ускоряване на строителния процес и значително минимизиране на разходите за кофраж и труд при строителството на една сграда.

Строителна компания „ХРИСТ” има много богат опит в строителното предприемачество. Нашата компания придобива собственост върху земя и право за строеж за атрактивни парцели в центъра на Пловдив, проектира и построява предвиденото по КЗСП ново строителство в тях и продава отделните подобекти - жилища, офиси, магазини и гаражи. Представяме Ви построените от нас и въведени в експлоатация по-големите обекти в гр.Пловдив:

 • ул."Мадара" 3 РЗП - 1354 м²
 • ул."Мадара" 5 РЗП - 1750 м²
 • ул."Огнево" 4 РЗП - 1279 м²
 • ул."Жан Жорес" 8 РЗП - 632 м²
 • ул."Бр. Свещарови" 5 РЗП - 2083 м²
 • ул."Богомил" 80 РЗП - 1317 м²
 • ул."Хан Тервел" 15 РЗП - 2265 м²
 • ул."Осъм" 17 РЗП - 1817 м²
 • ул."Мали Богдан" 27 РЗП - 1137,60 м²
 • ул."Радецки" 3 РЗП - 1182 м²
 • ул."Гео Милев" 20 РЗП - 1720 м²
 • ул."Янтра" 10а РЗП - 1437 м²
 • ул."Янтра" 8 РЗП - 2071 м²
 • ул."Ил. Макариополски" 81 РЗП - 688 м²
 • бул."Христо Ботев" 111 РЗП - 2060 м²