ХРИСТ

Строителна компания

Изготвянето на проект за бъдеща сграда е първата стъпка към нейното строителство. Качественият проект е в състояние да минимизира разходите за изпълнението на сградата, да реши сериозни проблеми, свързани със строителството още на етап проектиране, и да гарантира надеждността и дълготрайната експлоатационна годност на конструкцията.

Строителна компания "ХРИСТ" предлагамщ комплексно проектиране на сгради и съоръжения и изготвяне на инвестиционни проекти.  Екипа ни от експерти и специалисти в областа на строителството, на базата на дългогодишния си опит, ще разработи за Вас:

  • архитектурни инвестиционни проекти;
  • конструктивни инвестиционни проекти;
  • проекти по части ВиК, Електро, Геод, ПБЗ, ПУСО, ПБ и др.;
  • технически паспорти на сгради;
  • конструктивни становища;
  • конструктивни обследвания на сгради и експертна оценка на носещите конструкции;