ХРИСТ

Строителна компания

Изготвянето на проект за бъдеща сграда е първата стъпка към нейното строителство. Качественият проект е в състояние да минимизира разходите за изпълнението на сградата, да реши сериозни проблеми, свързани със строителството още на етап проектиране, и да гарантира надеждността и дълготрайната експлоатационна годност на конструкцията.

Строителна компания "ХРИСТ" предлагамщ комплексно проектиране на сгради и съоръжения и изготвяне на инвестиционни проекти.  Екипа ни от експерти и специалисти в областа на строителството, на базата на дългогодишния си опит, ще разработи за Вас:

 • архитектурни инвестиционни проекти;
 • конструктивни инвестиционни проекти;
 • проекти по части ВиК, Електро, Геод, ПБЗ, ПУСО, ПБ и др.;
 • технически паспорти на сгради;
 • конструктивни становища;
 • конструктивни обследвания на сгради и експертна оценка на носещите конструкции;

 

 

Строителна компания „ХРИСТ” има много богат опит в строителното предприемачество. Нашата компания придобива собственост върху земя и право за строеж за атрактивни парцели в центъра на Пловдив, проектира и построява предвиденото по КЗСП ново строителство в тях и продава отделните подобекти - жилища, офиси, магазини и гаражи. Представяме Ви построените от нас и въведени в експлоатация по-големите обекти в гр.Пловдив:

 • ул."Мадара" 3 РЗП - 1354 м²
 • ул."Мадара" 5 РЗП - 1750 м²
 • ул."Огнево" 4 РЗП - 1279 м²
 • ул."Жан Жорес" 8 РЗП - 632 м²
 • ул."Бр. Свещарови" 5 РЗП - 2083 м²
 • ул."Богомил" 80 РЗП - 1317 м²
 • ул."Хан Тервел" 15 РЗП - 2265 м²
 • ул."Осъм" 17 РЗП - 1817 м²
 • ул."Мали Богдан" 27 РЗП - 1137,60 м²
 • ул."Радецки" 3 РЗП - 1182 м²
 • ул."Гео Милев" 20 РЗП - 1720 м²
 • ул."Янтра" 10а РЗП - 1437 м²
 • ул."Янтра" 8 РЗП - 2071 м²
 • ул."Ил. Макариополски" 81 РЗП - 688 м²
 • бул."Христо Ботев" 111 РЗП - 2060 м²

 

Красивите и цветни тротоарни настилки от вибропресовани изделия са част от красивата градска инфраструктура в Западна Европа. Механизирана технологията на производство, при минимално водоциментово отношение, гарантира висока якост, дълготрайност и устойчивост на тежки атмосферни въздействия. Този тип настилки са без алтернатива при изграждането на булеварди, улици, паркове, градини и частни дворни пространства.

Основните предимства на вибропресованите тротоарни настилки от плочки, павета, бордюри и други елементи са:

 • голяма дълготрайност без компроментиране на финишния слой;
 • многогодишна устойчивост на атмосферни въздействия;
 • ремонтопригодност (нареждат се върху пясъчна възглавница без циментиране и лесно се демонтират и отново монтират при ремонт на инсталациите под тях);
 • богат избор от цветове и шарки, възможност за различни архитектурни решения;
 • ниска цена;

Строителна компания "ХРИСТ" предлага комплексно изпълнение на вертикална планировка и полагане на тротоарни настилки. Използват се висококачествените вибропресовани тротоарни изделия на дъщерното дружество "ТЕТРАБЕТОН". Пълната гама от продукти и изделия може да разгледате тук. При полагането на на тротоарните настилки се спазват европейските стандарти и системи на изпълнение и се дава пълна гаранция за настилката от десет години.

Строителна компания "ХРИСТ" има над двадесет годишен богат опит в производството на строителни елементи. В производствено-складовата ни база в с.Труд се произвеждат богата гама от бетонни и стоманобетонни продукти - тухли, коминни тела, бордюри, тротоарни плочки, павета, скари за шахти, хурди, колове за огради и други.

Нашата дъщерна компания "ТЕТРАБЕТОН" ООД е специализирана в производството на висококачествени вибропресовани тортоарни изделия. Подробна номенклатура и актуална ценова листа на предлаганите бордюри и тротоарни настилки може да разгледате в сайта на "ТЕТРАБЕТОН" ООД - www.tetrabeton.com. Всички изделия отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бетонните павета, БДС EN 1339:2005 за бетонни плочи и БДС EN 1340:2005 - за бетоните бордюри     

Произвеждаме по поръчка и всякакви бетонни и стоманобетонни елементи, части от конструкции или сглобяеми елементи.

Строителна компания "ХРИСТ" е построила повече от петнадесет жилищни кооперации и къщи по фирмена строителна система за междуетажни подови конструкции от предгреди и оставащ кофраж от бетонови кухотели (хурди). Този тип строителна технология е масово прилагана в Западна Европа и води до ускоряване на строителния процес и значително минимизиране на разходите за кофраж и труд при строителството на една сграда. Нашия екип може да разработи конструктивен проект по подобен тип строителна система, както и да произведе предгредите и хурдите необходими на строителя за изпълнението на възложена сграда.

Ние сме разработили и усвоили от 1998 година производството на стомано-стоманобетонни решетки за улични оттоци и основи за тях, както и капаци и гривни за ревизионни шахти по наша Техническа спецификация. Ежегодно "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Пловдив организира конкурс с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по изработката и доставката на тези изделия с които се заменят чугуннените такива, предмет на кражба. Благодарение на доброто качество и ниските цени, тези конкурси се печелят от нас. Освен "В и К" ЕООД, потребител на това наше производство са "Инжстрой" ЕАД, "Мостстрой" АД, "Пътища" АД и много други, които ги използват при изграждането на нови инфраструкторни обекти

Строителна компания „ХРИСТ” изпълнява обекти чрез възлагане - еднофамилни къщи, вили, малки цехове, магазини, огради и други. Възложителите предпочитат на нас да възлагат фаза "Груб строеж", изпълнението на която е свързано с наличието на кофражен инвентар, транспорт и механизация.  Довършителните работи обикновенно се изпълняват по стопански начин от инвеститора, но за производствени обекти, за които са важни сроковете на изпълнение, предлагаме и комплексно възлагане.

Строителна компания „ХРИСТ” има възможност да изпълнява междуетажните подови конструкции, на сградите които строи, по фирмена строителна технология за монолитно строителство от предгреди с оставащ кофраж от вибропресовани бетонови градива (хурди). Фирмената документация „Конструкции на сгради от вибропресовани бетонови блокове и хурдисни подове” е приета от Върховния съвет за ТСУСА на Министерството на териториалното развитие и строителството, протокол ВС-01-06/18.02.1997год, въз основа Заповед N РД-02-14-99/03.02.1997год на министъра. Този тип строителна технология е масово прилагана в Западна Европа и води до ускоряване на строителния процес и значително минимизиране на разходите за кофраж и труд при строителството на една сграда.