Промишлени сгради

Болничен корпус към университетска многопрофилна болница за активно лечение – гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Промишлени сгради Квадратура: 600 м2 Година: 2021 Информация за проекта: Болничен корпус към университетска многопрофилна болница за активно лечение – гр. Пловдив Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Съоръжения със стоманена конструкция (навеси, портал, сграда и др.), гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Промишлени сгради Квадратура: – Година: 2021 Информация за проекта: Съоръжения със стоманена конструкция (навеси, портал, сграда и др.), гр. Пловдив Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Сглобяеми стоманобетонни елементи за обекти свързани със строителството на нова и модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура

Начало Местоположение: – Тип: Промишлени сгради Квадратура: – Година: 2021 Информация за проекта: Сглобяеми стоманобетонни елементи за обекти свързани със строителството на нова и модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура Архитектура: Unknown Галерия Разгледайте отблизо

Преустройство и надстрояване на обект „Производствено хале и складова част за стр. материали”

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Промишлени сгради Квадратура: 814 м2 Година: 2020 Информация за проекта: Преустройство и надстрояване на обект „Производствено хале и складова част за стр. материали” Архитектура: „STUDIO NEXT” Галерия Разгледайте отблизо

Предприятие за млечни продукти в с. Желязно, община Марица

Начало Местоположение: с. Желязно Тип: Промишлени сгради Квадратура: 2 749 м2 Година: 2019 Информация за проекта: Предприятие за млечни продукти в с. Желязно, община Марица Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Сглобяеми стоманобетонни елементи за обекти свързани със строителството на нова и модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура

Начало Местоположение: – Тип: Промишлени сгради Квадратура: – Година: 2019 Информация за проекта: Сглобяеми стоманобетонни елементи за обекти свързани със строителството на нова и модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура Архитектура: Unknown Галерия Разгледайте отблизо

Сграда за търговия и обслужващи дейности в гр. Калояново

Начало Местоположение: гр. Калояново Тип: Промишлени сгради Квадратура: 1 037 м2 Година: 2018 Информация за проекта: Сграда за търговия и обслужващи дейности в гр. Калояново Архитектура: „Geo Group” Галерия Разгледайте отблизо

Покривни фотоволтаични елетроцентрали – гр. Пазарджик

Начало Местоположение: гр. Пазарджик Тип: Промишлени сгради Квадратура: – Година: 2017 Информация за проекта: Покривни фотоволтаични елетроцентрали – гр. Пазарджик Архитектура: Unknown Галерия Разгледайте отблизо

Scroll to Top