Обществени сгради

Нов болничен корпус към университетска многопрофилна болница за активно лечение, гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Обществени сгради Квадратура: 3 150 м2 Година: 2020 Информация за проекта: Нов болничен корпус към университетска многопрофилна болница за активно лечение, гр. Пловдив Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Многофункционален спортен комплекс „Дунав”, гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Обществени сгради Квадратура: 3 150 м2 Година: 2020 Информация за проекта: Многофункционален спортен тренировъчен комплекс „Дунав”, гр. Пловдив Архитектура: „Geo Group” Галерия Разгледайте отблизо

Офис сграда с обществено-обслужващо предназначение, гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Обществени сгради Квадратура: 2 465 м2 Година: 2020 Информация за проекта: Офис сграда с обществено-обслужващо предназначение, гр. Пловдив Архитектура: „Geo Group” Галерия Разгледайте отблизо

Нова сграда към търговски център „Мосю Бриколаж”, гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Обществени сгради Квадратура: 450 м2 Година: 2020 Информация за проекта: Нова сграда към търговски център „Мосю Бриколаж”, гр. Пловдив Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Новa сграда на детска градина, гр. Велинград

Начало Местоположение: гр. Велинград Тип: Обществени сгради Квадратура: 603 м2 Година: 2019 Информация за проекта: Новa сграда на детска градина, гр. Велинград Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Хотелски комплекс (хотел и ресторант) в с. Старосел, общ. Хисаря

Начало Местоположение: с. Старосел Тип: Обществени сгради Квадратура: 1 785 м2 Година: 2019 Информация за проекта: Хотелски комплекс (хотел и ресторант) в с. Старосел, общ. Хисаря Архитектура: „Geo Group” Галерия Разгледайте отблизо

Многоетажен паркинг към жилищен комплекс, гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Обществени сгради Квадратура: 2 570 м2 Година: 2019 Информация за проекта: Многоетажен паркинг към жилищен комплекс, гр. Пловдив Архитектура: Unknown Галерия Разгледайте отблизо

Спортна зала (физкултурен салон с обслужваща сграда) към училище – гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Обществени сгради Квадратура: 848 м2 Година: 2018 Информация за проекта: Спортна зала (физкултурен салон с обслужваща сграда) към училище – гр. Пловдив Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Център за алтернативна рехабилитация (хотел и ресторант) в гр. Хисаря

Начало Местоположение: гр. Хисаря Тип: Обществени сгради Квадратура: 688 м2 Година: 2018 Информация за проекта: Център за алтернативна рехабилитация (хотел и ресторант) в гр. Хисаря Архитектура: „Geo Group” Галерия Разгледайте отблизо

Нова сграда за целодневна детска градина – гр. Пловдив

Начало Местоположение: гр. Пловдив Тип: Обществени сгради Квадратура: 2 052 м2 Година: 2017 Информация за проекта: Нова сграда за целодневна детска градина – гр. Пловдив Архитектура: „Tsonevski project & consulting group” Галерия Разгледайте отблизо

Scroll to Top